Anthony Hammond, MD, FRCP

Dr. Anthony Hammond, MD, FRCP

Międzynarodowy specjalista w dziedzinie reumatologii i specjalista interwencyjnego leczenia bólu. Bogate doświadczenia zawodowe Dr. Hammonda razem z jego działalnością badawczą i edukacyjną przedstawiają wyjątkowy wkład dla rozwoju i poszerzania platformy wiedzy EuroPainClinics® w dziedzinie interwencyjnego leczenia bólu i małoinwazyjnych technik endoskopowych. Dr. Hammond jest prezesem zarządu w The Kent Institute of Medicine and Surgery (KIMS) w Kencie i pracuje jako reumatolog w The Horder Centre of Arthitis, w brytyjskim Crowborough w Wielkiej Brytanii. Jest kierownikiem medycznym placówki współpracującej z EuroPainClinics® w Londynie. W Republice Słowackiej Dr. Hammond pracuje w placówce partnerskiej EuroPainClinics® w Koszycach.

EDUKACJA I KARIERA

Dr. Anthony Hammond ukończył wydział lekarski University of Edinburgh. Karierę zawodową rozpoczął w Frenchay Hospital i Ham Green Hospital w Bristol, w The Royal United Hospital and Royal National Hospital for Rheumatic Diseases w Bath i w Whipps Cross Hospital w Londynie. W 1992 roku obronił doktorat na University of Edinburgh z pracą doktorską “Abnormalities of Immune Complex Processing in Systemic Lupus Erythematosus”. Edukację ukończył w 1992 roku w Bart’s Hospital, gdzie pracował do 2011 roku, od 2010 roku jako ordynator honorowy na oddziale reumatologii. W 2011 roku został członkiem założycielem niezależnej placówki zdrowotnej Kent Institute of Medicine and Surgery (KIMS), gdzie na chwilę obecną jest prezesem zarządu.

Równolegle z praktyką kliniczną i działalnością badawczą, gdzie Dr. Hammond zajmuje się głównie biologiczną terapią immunologiczną reumatoidalnych i artretycznych zapaleń stawów, jego zawodowym zainteresowaniem jest od ponad dziesięciu lat interwencyjne leczenie bólu.
W tej dziedzinie zajmuje się technikami diagnostycznymi i zaawansowanymi technikami małoinwazyjnymi i endoskopowymi leczenia bólu ze specjalizacją na ból kręgosłupa (przezskórna wewnątrzdyskowa terapia, discektomia endoskopowa). Dalej zajmuje się leczeniem bólu odcinka szyjnego kręgosłupa w tym zespołu Whiplash, leczeniem stawów i tkanek miękkich.

CZŁONKOSTWO

Dr. Hammond jest członkiem Spine Intervention Society (SIS) dla Europy, Bliskiego Wschodu i Azji i instruktorem kursów SIS. Jako instruktor prowadzi kursy edukacyjne technik interwencyjnych dla London Pain Forum, Birmingham Pain Course, Aberdeen University Pain Course i innych organizacji. Jest członkiem założycielem The London Pain Forum i członkiem The Royal Society of Medicine. W 1996 roku przez Królewskie Kolegium Lekarskie został wybrany na prestiżową pozycję Fellow of the Royal College (FRCP). Jest członkiem w The British Medical Association, The British Society for Rheumatology, The Royal Society of Medicine, Independent Doctors Federations i innych.

BADANIA, PUBLIKACJE I DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA

Dr. Anthony Hammond jest autorem bądź współautorem dziesiątek artykułów specjalistycznych i badań w zakresie leczenia reumatologicznego i skutecznej techniki chirurgicznej na kręgosłupie. Od 2008 roku pracuje jako kierownik ds. badań i członek Komitetu Naukowego organizacji Alloksys Life Science, która bada możliwości wykorzystania fosforanów alkalicznych w leczeniu chorób reumatycznych. Bierze udział w badaniach klinicznych terapii biologicznej przy chorobach reumatologicznych zawierającej inhibitory TNF, terapię anti-T-cell, terapię anti-B-cell bądź w DMARD iniekcyjnym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Działał jako członek komitetu i członek grupy badawczej British Pain Society Interventional Pain Management Special Interest Group, gdzie wytyczył strategię dla praktyki reumatologicznej w Kencie i Medway w nawiązaniu do leczenia biologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów. Jest regularnym uczestnikiem i prelegentem wizytującym na krajowych i światowych kongresach, sympozjach i warsztatach specjalistycznych.

ZAINTERESOWANIA

W czasie wolnym Dr. Hammond zajmuje się rodziną i uprawia takie sporty jak tenis, jazda na nartach i sporty motorowe.