Adhezjoliza nadtwardówkowa z cewnikiem nawigowanym pod kontrolą RTG

Pod nawigacją maszyny rentgenowskiej z ramieniem C pacjentowi wprowadzi się specjalną igłę (prowadnicę) przez naturalny otwór w kości krzyżowej (rozwór krzyżowy), otwór z którego wychodzi korzeń nerwowy (otwór międzykręgowy) lub między kręgi do przestrzeni nadtwardówkowej. Przez igłę następnie wprowadza się miękki cewnik nawigowany z ruchomą końcówką. Cewnik potrafi bardzo celowo dostać się do przewidywanego miejsca dotkniętego bólem, np. do stanu zapalnego nerwu rdzeniowego. Wykorzystuje się go do podawania lekarstw, rozbijania lżejszych zrostów i do diagnostyki kanału rdzenia kręgowego.