Zarząd spółki

EuroPainClinics z.ú. (instytut zapisany) to instytut, którego głównym zadaniem jest działalność pożytku publicznego polegająca na rozwoju metod leczenia bólu, zwłaszcza metod leczenia bólu pleców.

Organami instytutu są: prezes, wiceprezes, dyrektor spółki, zarząd i inspektor. Za pełnienie tych funkcji nie należy się wynagrodzenie.

Zarząd spółki

Rewident Office Assistant