O bólu

Ból to subiektywne doświadczenie mające różne przyczyny. Stosowanie interwencyjnych technik małoinwazyjnych stopniowo wcieliło się do procesów leczenia dla pacjentów cierpiących na ból chroniczny. Techniki interwencyjne kładą nacisk na precyzyjność w lokalizacji źródła bólu. Dobry diagnostyczny wybór pacjentów podwyższa wskaźnik powodzenia zabiegów leczniczych.

Głównym celem interwencyjnego leczenia bólu to:

ULGA W BÓLU

U każdego człowieka choć raz w życiu nadchodzi taki czas, w którym odczuwa ból. Nieprawidłowo leczony ból może prowadzić pacjentów do niepożądanych skutków fizycznych i psychicznych co wpływa też na ich rodziny. Dla pacjenta z chronicznych bólem jego uśmierzenie dzięki skutecznemu leczeniu założonemu na stosowaniu diagnostyki precyzyjnej i terapii może pomóc w zapobieganiu uczucia odseparowania i pomoże w zachowaniu pozytywnego podejścia do życia.

MNIEJ LEKÓW

Nadmierne zażywanie bądź nadużywanie leków przeciwbólowych w chronicznym leczeniu podwyższa ryzyko zgonu i powoduje inne problemy zdrowotne. Minimalnie inwazyjne zabiegi przeprowadzone pod kontrolą RTG bądź ultradźwiękową mają na celu specyficzną diagnostykę oraz leczenie bólu i jednocześnie obniżenie zażywania leków przeciwbólowych.

POWRÓT DO ŻYCIA

Ból chroniczny wywołany jest wzajemnym oddziaływaniem różnych faktorów biologicznych, socjalnych, psychologicznych lub innych ze środowiska rodzinnego. Pacjentom mogą dokuczać różne formy bólu okradające ich o pełnowartościowe życie. Wpadają w stany depresyjne bądź przygnębienia i czasami nawet próbują targnąć się na swoje życie.

Pozytywne myślenie w codziennych zajęciach człowieka skutkuje zadowoleniem z własnego życia. Jedną z najbardziej zakłócających stron życia z bólem jest niestabilność emocjonalna. Celem leczenia bólu jest uśmierzenie, zredukowanie i kontrola bólu oraz poprawa jakości życia pacjenta.