Pulsacyjna stymulacja falami radiowymi

Podczas pulsacyjnej stymulacji falami radiowymi wprowadzimy do uszkodzonej tkanki elektrodę w kształcie igły i puścimy do niej prąd elektryczny. Ta technika natomiast różni się od ablacji prądem o częstotliwości radiowej. Słowo pulsacyjna oznacza, że energia jest wprowadzana do elektrody w sposób przerywany, co umożliwia utrzymać niską temperaturę elektrody (42–45°C) w odróżnieniu od wyższych temperatur potrzebnych do ablacji. Aplikacja pulsów o częstotliwości radiowej do nerwów zablokuje przekaz bolesnych bodźców, przez co ustanie odczuwanie bólu. Jak tylko pole elektryczne pulsacyjnej stymulacji falami radiowymi jest aplikowane bezpośrednio do nerwu, wpływa tylko na tę część nerwu, która odpowiada za rozpowszechnianie sygnału bólu.