EuroPainClinics®

Witamy w EuroPainClinics® (EPC)

relief is our mission

Nasza misja

„Zapewniać profesjonalną oraz innowacyjną opiekę zdrowotną w dziedzinie zabiegów małoinwazyjnych i endoskopowych najwyższej jakości. Naszym celem jest osiągnięcie ulgi w bólu w sposób specjalistyczny oraz precyzyjny, jednocześnie z pierwszorzędną opieką i usługami dla wszystkich, którym ból znacząco wpływa na jakość życia.”

EuroPainClinics® to profesjonalny gwarant partnerskich i europejskich placówek klinicznych współpracujących w dziedzinie interwencyjnego leczenia bólu. Naszą specjalizacją jest leczenie bólu pleców, głowy i twarzy oraz bólu kolan. Zgodnie z Misją EuroPainClinics® zapewniamy wysokospecjalistyczną opiekę medyczną celem poprawy stanu zdrowia pacjentów przez ulgę w bólu, minimalizację zażywania leków i szybkiego powrotu do aktywnego życia.

Leczenie w EuroPainClinics®

W EuroPainClinics® zapewniamy leczenie za pośrednictwem innowacyjnych, naukowo potwierdzonych i maksymalnie bezpiecznych zabiegów, które reprezentują absolutny szczyt obecnej algezjologii interwencyjnej. W praktyce klinicznej jednocześnie stosowane są wyniki własnej działalności badawczej. Nasze placówki zapewniają kompleksową diagnostykę interwencyjną, opiekę ambulatoryjną oraz zabiegi w trybie chirurgii jednodniowej. Nie zajmujemy się bólami pleców związanymi z diagnozami onkologicznymi i na zwykłych bólach układu mięśniowo-szkieletowego.

Zalety zabiegów małoinwazyjnych i endoskopowych

Według ISMISS1 zabiegi małoinwazyjne przynoszą pacjentowi w porównaniu z operacjami klasycznymi znaczące korzyści:

o   Rzadsze występowanie komplikacji pooperacyjnych.

o   Mniejsze cięcie operacyjne i minimalna utrata krwi.

o   Minimalne tworzenie blizn i zwłóknienia nadtwardówkowego.

o   Ewentualna rewizja chirurgiczna prostsza do wykonania.

o   Szybsza rehabilitacja i wcześniejszy powrót do pracy.

 Wszystkie świadczone zabiegi bazują na wiedzy medycznej opartej na dowodach (EBM, evidence-based medicine) i kierują się standardami międzynarodowymi SIS (Spine Intervention Society).W tym kontekście zajmujemy stanowisko, że

-       nie każdy pacjent jest odpowiedni do tego rodzaju leczenia,

-       nie każdy pacjent będzie odczuwał jednakową ulgę w bólu,

-       nie u każdego pacjenta zabieg małoinwazyjny oznacza lepsze podejście.

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Międzynarodowe Towarzystwo Małoinwazyjnej Chirurgii Kręgosłupa, według podręcznika „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, uchwalonego przez komisję ISMISS 28.1.2010, www.ismiss.com

 

EuroPainClinics® & Innowacja

Innowacja to jedna z najbardziej czołowych wartości firmowych EuroPainClinics®. Przez szereg lat skupiamy cały nasz wysiłek na śledzenie trendów w leczeniach w dziedzinie interwencyjnego leczenia bólu. Zajmujemy się systematycznym rozwojem metod oraz procedur leczenia i ich aplikacją w codziennej praktyce klinicznej.

Innowacja była podstawowym powodem powstania i nadal jest filarem całego konceptu EuroPainClinics® jako miejsca leczenia nowoczesnego najwyższej jakości odzwierciedlającego trendy, z mocną i stabilną pozycją na polu interwencyjnego leczenia bólu.

Naszym pacjentom oferujemy najnowocześniejsze metody leczenia, które w przeciwieństwie do klasycznych form leczenia bólu i zabiegów chirurgicznych przynoszą wiele znaczących korzyści i zalet. Nieustanna innowacja, otwartość i aktywne podejście potwierdza naszą kompleksową profesjonalność i jednocześnie symbolizuje naszą odmienność charakteryzowaną przez systematyczne udoskonalanie przez nas zapewnianej opieki zdrowotnej i innych usług w celu pełnego zadowolenia pacjentów.

Platforma wiedzy EuroPainClinics®

Wszystkie placówki podczas działalności korzystają z platformy wiedzy EuroPainClinics®, która jest wyjątkowym źródłem informacji i wiedzy medycznej przeznaczonej do codziennej praktyki klinicznej i która znacząco wspomaga dynamiczny wzrost poziomu opieki w naszych placówkach. Ta niepowtarzalna baza to podstawowa działalność EuroPainClinics z.ú. (instytut zapisany), instytutu, którego głównym zadaniem jest działalność pożytku publicznego polegająca na rozwoju metod leczenia bólu, zwłaszcza metod leczenia bólu pleców. Znaczącą rolę w dziedzinie leczenie bólu gra naukowa, badawcza i edukacyjna działalność, której wyniki tworzą nierozłączną część platformy wiedzy i są do dyspozycji wszystkich specjalistów z dziedziny algezjologii, neurologii, neurochirurgii, ortopedii lub innych dziedzin.

Oferujemy profesjonalne leczenie i opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Najwyższe kwalifikacje naszych lekarzy z długoterminowym międzynarodowym doświadczeniem klinicznym, wykształcenie naszych wyspecjalizowanych pielęgniarek oraz intensywna współpraca z czołowymi ekspertami zagranicznymi szeregu dziedzin medycznych to wartość dodana dla naszego rozwoju i gwarancja znakomitych wyników leczenia.

Naszą ambicją jest, żeby EuroPainClinics® za pośrednictwem swojej platformy wiedzy stwarzał idealne warunki dla szerokiej ekspansji nowoczesnych metod leczenia do kolejnych placówek krajowych i międzynarodowych i wzmacniał w ten sposób swoją markę w „pierwszych liniach” nowoczesnej medycyny interwencyjnej.