Badania

Znaczącą rolę w EuroPainClinics z.ú. w dziedzinie leczenia bólu odgrywają działania naukowe, badawcze i edukacyjne. Osiągnięcia z działań naukowych lub badawczych mogą być dalej wykorzystywane przez osoby świadczące usługi zdrowotne w dziedzinie algezjologii, neurochirurgii, ortopedii i neurologii oraz pacjentów cierpiących na ból.