Badanie EuroPainClinics® Study IV

Badanie EuroPainClinics® Study IV (EPCS IV) to przygotowywane prospektywne obserwacyjne badanie komparatywne, które będzie porównywać zmiany stanu neurologicznego i przeprowadzać oceny skali algezjologicznej u pacjentów, którzy po spełnieniu kryteriów zostaną poddani interwencyjnemu zabiegowi małoinwazyjnemu, którym jest odnerwienie lędźwiowych stawów międzywyrostkowych z użyciem prądu o częstotliwości radiowej.

Rizotomia endoskopowa – endoskopowo wizualizowane odnerwienie stawów międzywyrostkowych z użyciem prądu o częstotliwości radiowej z nawigacją RTG.

Ból stawów międzywyrostkowych ma znaczący udział wśród źródeł bólu u pacjentów z zespołami bólowymi odkręgosłupowymi. Typowym symptomem jest plamista projekcja bólów w obszarze pleców i nóg. Przyczyną tych bólów jest podrażnienie gałązki przyśrodkowej tylnej gałęzi korzenia nerwowego, przez którą staw międzywyrostkowy jest unerwiony. Weryfikacja bólu polega na blokadzie gałązki przyśrodkowej przez miejscowe znieczulenie na kilku poziomach kręgowych. Jeżeli test jest pozytywny, pacjentowi zostanie wskazane odnerwienie odpowiedniej gałęzi nerwowej z użyciem prądu o częstotliwości radiowej.

Celem badania będzie udokumentowanie wyników klinicznych: stanu neurologicznego pacjenta, porównania algezjologicznych skali bólu, zużycia analgetyków w czterech przedziałach czasowych (przed zabiegiem, po 6 tygodniach i następnie 6 i 12 miesięcy po zabiegu) i nawiązująca analiza statystyczna uzyskanych danych.

Opis zabiegu

Rizotomia endoskopowa (endoskopowe odnerwienie stawów międzywyrostkowych) to zabieg, przy którym pod kontrolą RTG mobilnego ramienia C do obszaru gałązki przyśrodkowego nerwu rdzeniowego zostanie umiejscowiony endoskop. Następnie za pomocą endoskopu wizualizujemy tkankę w okolicy gałązki przyśrodkowej. Pod kontrolą endoskopową usuwamy tkankę sterylnym chwytakiem i wizualizujemy strukturę nerwową. Ostatecznie gałązka przyśrodkowa zostanie pod stałą wizualizacją endoskopową zgrzana sondą o częstotliwości radiowej. Zabieg zakończymy wyjęciem endoskopu i zamknięciem portu wejściowego 1 lub 2 szwami.