Björn Aasa, MaSci, RPT – certyfikowany fizjoterapeut

#

Björn Aasa, MaSci, RPT, jest certyfikowanym fizjoterapeutą ze specjalizacją na ból układu mięśniowo-szkieletowego. W dziedzinie fizjoterapii zdobył tytuł Master of Science na uniwersytecie w Umeå. W ramach studiów doktoranckich jako członek uniwersyteckiego zespołu badawczego bierze udział w wielu projektach naukowych i badaniach klinicznych, np. na temat rehabilitacji pacjentów z nocyceptywnym bólem mechanicznym dolnej części pleców, znaczenia kontroli motorycznej i kontroli ruchu przy ocenie i rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego lub związku między aktywnością fizyczną i wydolnością i bólem mięśniowo-szkieletowym. W 2015 roku zdobył nagrodę “JOSPT 2015 Excellence in Research” specjalistycznego czasopisma Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy w kategorii nagród naukowych. Długotrwale zajmuje się nauczaniem manualnej terapii ortopedycznej i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W latach 2009 – 2015 był prezesem szwedzkiej organizacji Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.